Eladó autó közjegyzői hitelátvállalással

A közjegyzői irodák egyik fő feladata bármely szerződés (pl. kölcsön, öröklési, tartási, házassági, ajándékozási, adásvételi, társasági szerződés, autó adás-vétel, hitelátvállalás  stb.) és jognyilatkozat (pl. végrendelet, befogadó- és tartozáselismerő nyilatkozat, meghatalmazás) közjegyzői okiratba foglalása. Az elkészített okiratok eredeti példányát az irodák megőrzik, arról hiteles kiadmányt és másolatot ad ki. A közjegyzői okirat nem selejtezhető, nem veszhet el. Az őrzés folyamatosságát a közjegyzői irattárak is biztosítják. A közjegyzői okiratnak különleges bizonyító ereje abban áll, hogy közhiteles módon igazolja, hogy a benne foglalt nyilatkozatot az okiratban szereplő személy megtette, mégpedig akkor, ott és olyan módon, ahogyan az a közokiratban szerepel, ezért a közjegyzői okirat alapján - peres eljárás nélkül - közvetlen bírósági végrehajtást lehet kérni.

Díjak

A közjegyzői díjnak négy eleme van. A közjegyzői díj alapját képező munkadíj, és az ennek 40 %-át képező költségátalány, valamint az ezekhez kapcsolódó hiteles kiadmányok vagy másolatok díja továbbá a készkiadások.
 
A közjegyzői díj nem azonos a közjegyzői munkadíjjal, a közjegyzői munkadíj a közjegyzői díj részét képezi.
 
A közjegyzői munkadíj számításának alapja kettős. Amennyiben a közjegyzői eljárással érintett ügylet értéke – ügyérték -  megállapítható (pl. 15.000.000 Ft értékre kötött adásvételi, bérleti, vagy kölcsönszerződés ), úgy a közjegyzői munkadíj ezen érték alapulvételével számítandó a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon és mértékben. Amennyiben  az érték nem állapítható meg, úgy a közjegyzőt az eljárásra fordított idő alapján illeti meg a közjegyzői díj, ugyanezen jogszabály által megállapított mértékben. Ezen túlmenően vannak un. fix díjak mint például az aláírás vagy másolat - hitelesítés díjai.
 
 
I. / Munkadíj az ügyérték alapján hitelátvállalás esetén:
A közjegyző mind szerződéseket, két vagy több oldalú jogügyleteket , mind egyoldalú jognyilatkozatokat /pl. egy már megkötött szerződéshez kapcsolódó egyoldalú kötelezettségvállalás / foglalhat közokiratba. A két típus között díjszabás szempontjából az a különbség, hogy az egyoldalú nyilatkozat munkadíja a két vagy többoldalú ügylet munkadíjának 50 %-a.  Mind a kétoldalú, mind az egyoldalú ügylet munkadíja 50 %-al csökkenthető, ha a fél vagy felek olyan tervezetet bocsátanak a közjegyző rendelkezésére, amelyet az változtatás nélkül alkalmaz a közokirat elkészítésénél. E munkadíjcsökkentés a közjegyző részére csupán lehetőség nem pedig kötelezettség.
Ugyanígy a díjszabásról szóló jogi norma lehetővé teszi a közjegyzői munkadíj megkétszerezését, ha az okirat idegen nyelven készül, vagy azt a közjegyző pl az irodáján kívül /helyszíni eljárás keretében /, vagy munkaidőn túl szerkeszti.
 
A hiteles kiadmányok és másolatok díja azok terjedelmétől függ oldalanként számított díjszabás alapján.  A készkiadások terjedelme a közjegyzői eljáráshoz kapcsolódó, ugyancsak a közjegyző által bonyolított egyéb eljárások, pl. földhivatali eljárás, cégnyilvántartási eljárás, iratbeszerzés st. függvénye amely ügyletenként változó lehet.
A leírási díj oldalanként száz forint.
 
A hiteles kiadmányok és másolatok díja valamint a kapcsolódó készkiadások vonatkozásában forduljon a konkrét ügyletet bonyolító közjegyzőhöz.
 
 
II./ A tevékenységre fordított idő alapján számított munkadíj:
Ha a közjegyzői tevékenység tárgyának értéke (az ügyérték) nem állapítható meg, a munkadíjat a közjegyzői tevékenységre fordított idő alapulvételével kell megállapítani, amelyhez hozzá kell számítani az előkészítéshez, lebonyolításhoz, valamint az esetleges utazáshoz szükséges időt is.  A tevékenységre fordított időhöz igazodó munkadíj összege minden megkezdett óráért 1500 Ft. E munkadíjnak a kétszerese számítható fel, ha a tanúsítvány elkészítésekor, valamint végrendelet és más végintézkedés (a továbbiakban: végrendelet), illetőleg egyéb okirat megőrzéséről jegyzőkönyv készül; a háromszorosa számítható fel testületi ülés és az azon hozott határozat, versenytárgyalás, árverés, sorsolás és egyéb jogi jelentőségű tény tanúsításáért; a négyszerese számítható fel jognyilatkozat, végrendelet okiratba foglalásáért; az ötszöröse számítható fel két- vagy többoldalú szerződés okiratba foglalásáért / amennyiben az ügyérték nem állapítható meg/.
 
 
III./ Fix munkadíjak autóhitel átvállaláskor :
Az okiratról készült másolat, kiadmány és kivonat hitelesítésének díja oldalanként 300 Ft.
Ha az okirat kizárólag vagy túlnyomórészt számokból áll, vagy idegen nyelven készült, a fenti díj kétszerese jár. Fordítás készítéséért a tevékenységre fordított időhöz igazodó munkadíj, hitelesítésért oldalanként a fenti díj  háromszorosa jár. Váltó, csekk és más értékpapír óvásával kapcsolatos eljárásért az ügyérték szerint  meghatározott munkadíj számítható fel; míg ugyanabban az ügyben a váltó (csekk, más értékpapír) ismételt bemutatásáért vagy lakcím-tudakozódásért a tevékenységre fordított időhöz igazodó munkadíj jár.
Névaláírás és cégjegyzés valódiságának tanúsításáért aláírásonként 1000 Ft munkadíj jár.
Bizalmi őrzésért az ügyérték szerinti munkadíj fele jár.  A végrendelet vagy más okirat megőrzéséért és a bizalmi őrzésért járó munkadíj a megőrzés első 12 hónapjára esedékes munkadíjat foglalja magában; ha az őrzés ideje ezt meghaladja, az említett munkadíj kétszerese jár.
 
 
IV./ Díjszabás alkalmazása a hagyatéki és egyéb nemperes eljárásban és a közjegyzői irattárnál
A közjegyzőt a hagyatéki és az egyéb nemperes eljárás lefolytatásáért, ha az eljárás tárgyának értéke megállapítható, az ügyérték szerinti munkadíj fele illeti meg, ha az eljárás tárgyának értéke nem állapítható meg, a munkadíj összege 2000 Ft.

Tovább »

Banki lefoglalt autók értékesítése Kecskemét

Banki lefoglalt autók értékesítése KecskemétMerkantil Bank !

Merkantil Bank Zrt. - Kecskeméti Telephely - Visszavett Autó Értékesítés,

Kecskemét, Kiskőrösi Út 30.

 • Ügyfélszolg. tel.: (06 1) 2-68-68-68
 • Telephely nyitva tartás:
  • értékesítés, biztosítás, hitel:
   hétfő - péntek: 9.00 - 16.00
  • gépjármű visszavétel:
   hétfő - péntek: 9.00 - 15.00
 • E-mail: informacio@mail.merkantil.hu
 • Új ügyfelek fogadása előre egyeztetett időpontban:
 • Nem a Kecskeméti telephelyen !
  • hétfő – csütörtök: 8.00 – 15.45
  • péntek: 8.00 – 14.00
 • Direkt Hitel vonal: (06 1) 2-68-68-88
 • Hívások fogadása:
  • hétfő - szerda: 8.00 - 16.00
  • csütörtök: 8.00 - 20.00
  • péntek: 8.00 - 15.00

Tovább »

Lefoglalt autó árverés 2012 - olcsó lefoglalt banki autó árverés 2012

Az autók lefoglalása és árverése 2012 évben is folytatódik majd.

Ki vehet részt egy autóárverésen?

Az árverésen azok a cselekvõképes természetes személyek és jogi személyiségû társaságokat képviselõ személyek vehetnek részt, akik befizették a 10%-os árverési elõleget.

Mi történik a 10%-os letéttel, ha nem nyerek?

A 10%-os befizetést teljes mértékben visszajár, visszafizetésre kerül. A 10% befizetésének célja, hogy csak a komoly érdeklõdõk legyenek jelen az árverésen.

Honnan vannak az adatok?

Az adatbázisunkban szereplõ adatokat több, párhuzamos, az 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (4.) pontjának hatálya alá esõ, de a 7.§ (1) pontban meghatározott, a szerzõi jogi védettség szintjét el nem érõ forrásokból (pl. hatósági hirdetmények, határozatok, stb.) származnak. A több forrás lehetõséget ad az adatok feltöltés elõtti ellenõrzésére. Az adatok adatbázisban történõ folyamatos elhelyezésérõl profi csapatunk gondoskodik. A gépjármű nyilvántartásból tisztázható a tulajdonosi jogviszony.

Miért nincsenek fotók az autóról?

Három ok miatt:
- az adatok forrásai nem bocsájtanak rendelkezésre képeket, fotókat,
- önmagában az adatgyüjtés jelentõs munkát igényel, és sajnos sem költségben, sem idõben nincs egyelõre kapacitás minden egyes ingatlan meglátogatására és lefotózására,
- a weboldal nem végez forgalmazói tevékenységet, az értékesítéssel kapcsolatos teendõk ellátása az adatlapokon feltüntetett árverést intézõ személyek feladata.

Tovább »

Autóhitel kalkulátor 2012

Kedvező autóhitelek 2012-évre - számoljon velünk !

Ft
Ft
 
A deviza alapú autóhiteleknél  a törlesztőrészletekben eltérés lehet !
 

Az előzetes kalkuláció során kiszámolhatja, mennyi lenne az autó hitel havi törlesztőrészlete adott futamidő és hitelösszeg magadásával. Amennyiben az autóhitel kalkulátor eredménye felkeltette érdeklődését jelezze azt.

Az autóhitel kalkulátor segítségével nem csak kiszámíthatja előre a felvenni kívánt autó hitel vagy más járműhitel után fizetendő havi törlesztést, de a kalkulátor arra is jó, hogy összehasonlítsa az általunk ajánlott hiteltermékek törlesztését a más bankoknál felvehető autóhitelekével. Az autóhitel kalkulátor használata roppant egyszerű: mindössze be kell írnia a kívánt hitelösszeget és a futamidőt, kiválasztania BAR-listás státuszát ("igen" vagy "passzív"), majd ráklikkelni a kalkuláció gombra. Ha módosítani szeretne valamelyik beviteli értéken, ezt az "új kalkuláció" gombra kattintva teheti meg. Az autóhitel kalkulátor rendkívül rugalmas, a futamidő és a hitelösszeg állításával a családi költségvetés teherbíró képességéhez igazíthatja leendő autóhitele törlesztőjét. Ha a kalkulátor által kiadott eredményt tetszetősnek találja, azonnali, ám kötelezettségmentes ajánlatot kérhet tőlünk, akár csak informálódás céljából is.

Tovább »

lefoglalt kocsik árverése - apeh

Gépjármű tulajdonszerzés elektronikus árverezés útján, törzskönyv átadása beszerzése:

Az adóhatóság az árverésen nyertes vevő részére - a jogosultság megállapítását és a vételár kifizetését követően - jegyzőkönyv kiállításával átadja a gépjárművet, a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet. Abban az esetben, ha az adóhatóság a korábbi törzskönyvet a gépjármű átadásakor nem tudja az árverési vevő részére átadni, - mert az különböző korlátozások miatt nem áll az adóhatóság rendelkezésére - soron kívül intézkedik a beszerzése iránt és annak megérkezésekor az árverési vevőt haladéktalanul értesíti. Amennyiben az eredeti törzskönyv elveszett, vagy belátható időn belüli beszerzése indokolatlan nehézséget okoz, az adóhatóság ennek tényét a jegyzőkönyvre záradék formájában feljegyzi. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Okmányiroda az árverési vevő részére (ez esetben is) új törzskönyvet állít ki.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000.(XI.30.) BM rendelet (továbbiakban BM rendelet) 16. számú melléklet III. pontja meghatározza a régi és új típusú forgalmi engedély esetén az Okmányiroda felé benyújtandó azon mellékleteket, amelyek a járművek tulajdonjog változásának nyilvántartásba vételéhez szükségesek. Új típusú forgalmi engedély a BM rendelet 13. számú mellékletének B. pontja szerint az 1999. január 1-je után bevezetett forgalmi engedély. Az elektronikus árverések során alapvetően ilyen gépjárműveket értékesít az adóhatóság. Az alábbi okmányokat kell a kérelemhez csatolni:

a) a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt,
b) amennyiben rendelkezésre áll a jármű korábban kiadott törzskönyvét, kivéve egyes a BM rendeletben meghatározott eseteket,
c) a forgalmi engedély és/vagy a törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást,
d) tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot, (árverési jegyzőkönyvet)
e) a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,
b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,
c) vagyonszerzési illeték, és amennyiben szükséges, a rendszámtábla, érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást, postai feladóvevényt.

Bármely dokumentum, igazolás hiányában az Okmányiroda a gépjármű tulajdonjogát nem vezeti át.

A gépjármű tulajdonjogát csak annak a személynek (természetes, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság stb.) a nevére lehet átvezetni, aki a jegyzőkönyvben árverési vevőként, vagyis új tulajdonosként szerepel. Ezért fontos a jegyzőkönyvben foglalt adatok ellenőrzése.
A gépjármű átírásakor illetéket kell fizetni, melynek mértékét a gépjármű hajtómotorjának hengerűrtartalma alapján az átíráskor hatályos illetékekről szóló (jelenleg 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 24. §-ában) törvényben meghatározottak szerint, az Okmányirodában állapítják meg és amelyet készpénz átutalási megbízáson, vagy az Okmányiroda házipénztárába készpénzzel kell megfizetni a tulajdonosi jog bejegyzését megelőzően. Ezt követően az új tulajdonos új forgalmi engedélyt és a tulajdon igazolására törzskönyvet kap. Aki átírási kötelezettségének az Itv. 76. § (1) bekezdése szerint 15 napon belül önhibájából nem tesz eleget, a fizetendő illetéken felül az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerinti mértékű mulasztási bírságot is fizet.

Mit jelent a Vht. 103. § szerinti minimálár?

A Vht. 103. § (5)-(6) bekezdései szerint adós foglalkozásához nélkülözhetetlen gépjármű lefoglalás alóli mentességét a 13/2001. (X.10.) IM rendelet szabályozza. A rendelet szerint mentes a foglalás alól a természetes személy adós foglalkozásának (nevezetesen teher- és személyszállítás foglalkozás) gyakorlásához nélkülözhetetlen gépjármű, amennyiben nem éri el a becsértéke a következő összegeket:

 • motorkerékpár esetén 150 ezer forint
 • személygépkocsi esetén 1,2 millió forint
 • autóbusz esetén 3,5 millió forint
 • tehergépkocsi esetén 3,5 millió forint
 • nyerges vontató esetén szerelvénnyel együtt az 5 millió forintot.

Amennyiben a becsérték a rendeletben meghatározott összeget meghaladja, az értékesítésből befolyt vételárból a mentesként meghatározott összeg az adóst illeti meg. A szabályozás biztosítja, hogy az adós a minimálisan szükséges gépjármű megvásárlásához szükséges értékéhez hozzájuthasson, ezért sikertelen az árverés, ha a legmagasabb ajánlat nem éri el a rendeletben meghatározott összeget.

Ki és hogyan állapítja meg a becsértéket?

A lefoglalt ingóság értékét a végrehajtó becsléssel állapítja meg az ingóság piaci értékének figyelembevételével. A végrehajtó igénybe veheti szakértő-becsüs közreműködését. A foglaláskor megállapított becsértéket a végrehajtó a foglalást követően az alábbi esetekben módosíthatja:
- a foglalási jegyzőkönyv kézbesítésétől számított 8 napon belül szakértő-becsüs véleménye alapján, ha ezt bármelyik fél kérte, illetve
- az Art. 156 § (3) bekezdése szerinti esetekben (ha az árverés sikertelen volt, vagy ha a becsérték megállapítása és az árverés között szüneteltetés, felfüggesztés, illetve igényper folytán legalább 3 hónap eltelt) valamint
- az árverés közzétételéig akkor is, ha a becsérték megállapítása és az árverés közzététele között az értékesítendő ingóság vagy az ingatlan forgalmi értékében jelentős változás állott be.

Mivel az idő múlásával az ingóságok legnagyobb részének forgalmi értéke csökken, ezért általában a becsérték csökkentése történik meg.

Mit jelent az árverésen kívüli értékesítés?

A lefoglalt vagyontárgyak értékesítésének fő formája - az árverés - mellett a Vht. meghatározott keretek között az árverésen kívüli értékesítést is lehetővé teszi. Ez esetben az ingóság árverésen kívül, a felek kívánságára, az általuk meghatározott becsértéken értékesíthető. A végrehajtási eljárásban félnek minősül az adós, a végrehajtást kérő, ideértve a végrehajtási eljárásba bekapcsolódott zálogjogosultakat is. Az adóhatósági árverések esetében általában azt jelenti, hogy az adós kérésére, az általa meghatározott vevőnek értékesíti a vagyontárgyat a végrehajtó feltéve, hogy a vételár reális összegű és a tartozás megtérüléséhez elegendő. Ennek megállapításához a forgalmi értékből, az árverésen várhatóan befolyó összegből és az adós tartozásából kell kiindulni.

Mi történik azokkal az ingóságokkal, amelyek árverése sikertelen?

A hatályos szabályok szerint a végrehajtó az ingóságot maximum két alkalommal hirdetheti meg árverésre, ebbe beletartozik az elektronikus úton történő árverés is. A második sikertelen árverést követően a végrehajtást kérő az ingóságot a becsérték egynegyedének megfelelő összegért átveheti vagy ennek hiányában a végrehajtó a foglalást feloldja és felhívja az adóst, hogy az ingóságot 30 napon belül vigye el. A NAV, mely az eljárásával végrehajtást kérőnek minősül, az ingóság átvételére nem jogosult.

Az adóhatósági végrehajtási eljárás során történő értékesítések áfarendszerbeli kezelése

A melléklet táblázat összefoglalja az áfa fizetésének eseteit valamint módozatait.

Amennyiben az adós áfa, EVA alany
Árverési Vevő Fordított adózás alá eshet-e Vételár szerepeltetése a számlában
Áfa, EVA alany IGEN áfa nélküli összeg
Nem áfa, EVA alany (vagy alanyi adómentes, illetve kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató különös szabályok szerint adózó áfa alany) NEM áfával számított összeg

Tovább »

Lefoglalt autó árverés 2011 évben !

Autó árverés 2011 - Merkantil - Kecskemét és Erste Lízing !

Merkantil telep : Kecskemét , Kiskörösi út 30 - autó árverések !

A kormány az autóhitelek esetében a végtörlesztést nem fogadta el.

Az Erste Leasing Cégcsoport 2004 óta meghatározó szereplője a hazai finanszírozási piacnak. Olyan partnert kerestünk használt autóink értékesítéséhez, amely cégcsoport rendkívül tapasztalt, valamint az autópiacot ért válság ellenére is erős és meghatározó helyet foglal el a magyarországi piacon, immár 20 éve.

Tovább »

lefoglalt-kocsik-árverése lefoglalt-kocsi-árverés

Licitáljon banki visszavett lefoglalt olcsó gépkocsikra neten !

AUDI
A6 QUATTRO -

4172 cm3 1210.000 Ft  

SEAT
IBIZA 1.2

1200 CM3   - Jelenlegi licit 795.000 Ft

Automata licit lehetősége: az Ön legmagasabb ajánlata rovatba maximális saját ajánlat tehető, ezen összeg erejéig a gép automatikusan mindig csak 10.000,- Ft emeléssel licitál beérkező idegen ajánlat ellen. Ezen regisztrált összeg a regisztrálás után nem törölhető, ezért licitáló köteles körültekintően, számára megfelelő összeget beírni. Amennyiben a licit összege meghaladja az Ön maximális ajánlatát, úgy új, magasabb, maximális ajánlat tételére van lehetőség. Az automata licit lehetősége lehetővé teszi felhasználóinknak, hogy azonos időpontban több gépjárműre is licitáljanak. Olcsó lefoglalt visszavett autók eladása. Végtörlesztés megszavazása után a lefoglalt járművek olcsóbbak lehetnek.

 

Tovább »

hitelátvállalással-autó-eladó-eladó-autó-hitelátvállalással

Suzuki Swift GLX CD 2007.09. havi, hitelátvállalással (ügyvédi illetve közjegyzői papírral vagy tartós bérbeadási szerződéssel) Ön eljön, megtekinti az autót megírjuk a kölcsönadási szerződést, kifizeti a 280.000 Ft-ot és haza viheti az autót! Fix 29.500Ft /hó 78 hónapig. Megkímélt.A gyári extrákon felül, 3M műbizonylatos fóliázott ablakok, sport kipufogóvég, gyári könyöktámasz, chiptuning (kb 119LE) kevesebb fogyasztás, dinamikus közlekedés. Az első lökhárító alja sérült. Autó hitelátvállalással eladó, lefoglalt autó hitelre is.

Tovább »

lefoglalt visszavett renault laguna

Lefoglalt visszavett banki renault laguna hitelre is eladó olcsón.

1.6 - 1.8 as benzines és 2, ill 2,2 dizel motorokkal eladók, friss

műszakival, zöldkártyával 2 nap alatt névreirva azonnal eladók !

Tovább »

Lefoglalt banki autó - Ford Mondeo

Lefoglalt banki autók eladása - Mondeo 1.8 Trend Klimás !

178,750 Km, riasztó, osztható-dönthető ülések, légzsákok,

riasztó, centrálzár, 1 tulajdonos, vezetett szervízkönyv, jó állapot.

Tovább »

licitauto.hu Raiffeisen lízing

Lízingből és hitelből visszavett autók értékesítése kedvező és olcsó

feltételekkel hitelre is, lefoglalt Audi, VW, Skoda, Opel, Suzuki, Ford

és  egyéb típusú és márkájú kocsik eladása értékesítése.

Tovább »

Lefoglalt banki autó - Peugeot 307 Hdi

Kedvező áron eladó - Lefoglalt banki autó - Peugeot 307 Hdi

90 LE - Digit Klima, Riasztó, Szervizkönyv, 2.tulajdonos teljes

állapotfelmérés után, ezüst szinű hitelre is, kedvező euro hitel !

Tovább »

banki-visszavett-autók-értékesítése-banki-visszavett autók-értékesítése-olcsó-visszavett-banki-autók

banki-visszavett-autók-értékesítése-banki-visszavett-autók-eladók

Hol talál banki lefoglalt, visszavett autókat ?

Az alábbi helyeken : Kecskemét, Debrecen, Győr, Budapest !

Kecskemét Kiskőrösi ut 30. - www.merkantil.hu

www.suzukilicit.hu - Suzuki Barta - Szekszárd

www.suzuki-licit.hu

www.lefoglaltauto.hu

www.lefoglalt-kocsi.hu

www.suzukimezokovesd.hu/hasznaltauto.htm

www.vanos.hu

Az autókra van : hitel, lízing, visszhitel, autóhitel, banki autóhitelek.

Tovább »

Lefoglalt Mercedes Benz S320 cdi

Mercedes Benz S320 cdi - Full -  Full extra, banki visszavett autó !

185,000 km, 2x digit klima, bőr ülés, ülés fűtés, tv, navi stb stb

Az autóra kedvező forint és euro alapú hitel, lízing, autóhitel van.

Magyarországi, 1 tulaj, hitel, csere, Kecskemáéten van.

Bank által visszavett és lefoglalt gépkocsik olcsón eladók !

Tovább »

lefoglalt-autók-értékesítése-hol-vannak-olcsó lefoglalt-autók-értékesítése-olcsón-banki-lefoglalt

Rengeteg helyen kerestem olcsó banki visszavett lefoglalt kocsit

de a pontos helyét nem találtam, se Budapesten, se Kecskeméten

se Debrecenben, aztán jött a megvilágosodás, rengeteg olcsó autó

van az autókereskedésekben, nem kell a lefoglalt autó minek ????

Opel Astra,  1,6os kombi 150,000 km, oldalt törött járóképes 680,000ft

Tovább »

banki-visszavett-autók-kecskemét-banki-autók visszavett-autók-értékesítése-olcsó-autó-banki-visszavett

Használt banki visszavett autók értékesítése Kecskeméten árverés

utján történik Pl : Audi A4 2005 1.9 PDTDI 2,750,000 ft- tól indul.

Gépkocsi, gépjármű értékesítése megbízás alapján, lefoglalt autó.

Audi, Bmw, Citroen, Ford, Mercedes, Opel, Skoda, Volkswagen stb

Tovább »

Hogyan kezdődik a történet ?

Valamikor 2008 derekán kezdődött el, a neve hitelválság !

Ott indult, abból lett a sok bedölt hitel, banki lefoglalás, autók

motorok stb dolgok, a banki visszavett, lefoglalt autók piaca

rohamosan fejlődik azóta is, az olcsó autóra vadászoknak a

dolga most könnyű rengeteg autót foglalnak le, havi 2-3e db.

Tovább »